Kryetari i qendrës së biznesit në Therandë, Palushi tregon mbi donacionin për ndërtimin e tre shtëpive për nevojtarët

shaqir

Kompania “ Euroing” ndan donacion me vler 15000 € për renovimin e së paku tri shtepive për familjet në nevojë.

Implementimin e këti projekti do ta bëjë Qendra e Biznesit Suharekë

Faleminderit: Mefail Gashi