Kreu i këshillit të komunës së Tetovës, Bekim Memeti jep raport një vjeçar për punën e tij (Detajet)

bekim

I pari i Këshillit Komunal të Tetovës Bekim Memeti sot në rjetet sociale ka shpërndar raportin e punës së  tij një vjeçar si kryetar këshilli. Vlen të theksohet fakti se ky raport po jepet për herë të parë nga një kryetar këshilli në Tetovë.

Ai në raportin e tij nënvizon shumë të aritura si në sferën e arsimit,kulturës dhe menaxhimit me resurset e ndryshme në kompetenc të komunës. Për më shumë lexoni raportin e kryetarit të këshillit komunal të Tetovës z. Bekim Memetit.

Raporti i publikuar në faqen zyrtare të komunës së Tetovës mund të lexoni në këtë link