Kushte më të mira për punonjësit e policisë dhe për qytetarët e vendit!

agim nuhiu

Kushte më të mira për punonjësit e policisë dhe për qytetarët e vendit!