“Komunaleci” i Kërçovës pastëron shtratin e lumit “Sushica” (Video)

kercove

“Komunaleci” i Kërçovës pastëron shtratin e lumit “Sushica” (Video)