Mesnatën e së shtunës së ardhshme fillon llogaritja dimërore e kohës

ora

Të shtunën në mesnatë (27-28 tetor) do të fllojë llogaritja dimërore e kohës, kur akrepat do të lëvizin një orë pas.

Ndryshimi i orës në llogaritjen verore dhe dimërore të kohës për her të parë është bërë në vitin 1916 në vendet e Evropës veriore, ndërsa deri sot po përdoret në 70 vende.