Arrestohet 41-vjeçari nga fshati Kondovë

0
33

Ministria për punë të Brendshme njofton se sot (20.09.2022), nëpunës policorë të NJPB Gjorçe Petrov, me urdhëresë nga Gjykata Themelore Shkup, e kanë privuar nga liria A.S. (41) nga f. Kondovë-Shkup për vuajtjen e dënimit me burg në kohëzgjatje prej një viti e gjashtë muajve.

Personi do të dërgohet në institucion kompetent ndëshkues-përmirësues për vuajtjen e dënimit.