Arrestohet vjedhësi në Kumanovë

0
65

Ministria e Punëve të Brendshme njoftonë se më datën 04.08.2022 në ora 20:30 minuta në Kumanovë, nëpunës policorë të SPB Kumanovë e kanë privuar nga liria B.S. (29) nga Kumanova. Ai ka qenë i dënuar me dënim me burg prej një viti dhe pesë muajve për vepër penale sipas nenit 236 të Kodit Penal, kurse është kërkuar me urdhër gjyqësor për vazhdimin e vuajtjes së dënimit me burg prej 9 muajve e 26 ditëve.
Personi është dërguar në Institucionin Ndëshkues-Përmirësues Burgu Këshanje për vuajtjen e dënimit me burg.