Deri tani në Tetovë në klasë të parë janë regjistruar gjithsej 849 nxënës

0
38

Udhëheqësi i Sektorit për Veprimtari Publike në Komunën e Tetovës, Nazmi Dauti, në konferencë për shtyp informoi për gjendjen në shkollat ​​për regjistrimin e nxënësve të klasës së parë dhe në shkolla të mesme.

Sipas tij, numri fillestar i fëmijëve të regjistruar në arsimin fillor mund të rritet kur prindërit të kenë mundësi të mbledhin të gjitha dokumentet e regjistrimit, pasi nuk kanë termine për ekzaminime të syve dhe stomatolog.

“Sipas të dhënave të marra nga Drejtoria për udhëheqjen e librave amë për Sektorin për veprimtari publike, fëmijët që duhet të regjistrohen në klasën e parë kanë lindur në vitin 2016 dhe fëmijë që kanë lindur deri më 31 janar 2017- që është një numër prej 1416 fëmijë. Por ne e dimë se shumë nga fëmijët tanë po shpërngulen dhe jo të gjithë do të regjistrohen. Deri më sot, 849 janë regjistruar në klasën e parë. Prej tyre 705 mësohen në gjuhën shqipe, 134 në gjuhën maqedonase dhe dhjetë në gjuhën turke, tha Nazmi Dauti.

Sipas Dautit, shkollë ​​fillore kanë mbaruar 1086, nga të cilët 861 mësimin në gjuhën shqipe, 202 në gjuhën maqedonase dhe njëqind në gjuhën turke.

“Drejtorët e shkollave të mesme nuk kanë qasje në sistem për të parë se sa nxënës janë të regjistruar në gjimnazet tona. Atë informacion drejtorët tanë ose ne si Departamenti i Veprimtarive Publike do të mund ta marrim më 15 qershor pas orës 15:00 kur MASH do të mund të hyjë në sistem dhe drejtorët tanë për të ditur se sa nxënës janë regjistruar në të afatin e parë të regjistrimit. Nëse kanë probleme me regjistrimin e fëmijëve në sistemin onlajn, duhet të kontaktojnë shkollat ​​fillore, të marrin llogaritë e tyre, të hyjnë dhe të regjistrohen në shkollat ​​e mesme. Ndihmë mund të kenë edhe në shkollat ​​e mesme, tha Nazmi Dauti.

Ai përkujtoi se nxënësit do të kenë mundësi në datat 16 dhe 17 qershor të dorëzojnë dokumentet në shkollat ​​e mesme me prezencë fizike. Afati i dytë për regjistrimin e nxënësve në shkollat ​​e mesme do të jetë data 21 dhe 22 qershor, po ashtu në datat 23 dhe 24 është planifikuar të dorëzohen dokumentet me prezencë fizike. Afati i tretë është data 28 qershor dhe dorëzimi i dokumenteve nga data 29 qershor pas orës 15:00