Këtë vit mbi 2000 automjete më pak të importuara në Maqedoni?

Si pasojë e pandemisë në Maqedoni është shënuar rënie e konsiderueshme e importit të automjeteve, me rreth 30 për qind.

Ndonëse gjatë kësaj periudhe, Maqedonia Veriore ka rënie të importit në përgjithësi për produkte të ndryshme që kanë ndikuar direkt edhe në arkëtimin e të hyrave nga Dogana me një rënie prej 10 për qind.

Ndërsa për automjetet e përdorura impakti është edhe më i madh. Mbi 2000 automjete kemi më pak të importuara gjatë kësaj kohe të pandemisë, që do të thotë ka rënie mbi 20 për qind!