Kuvendi i solli ndryshimet e Kodit penal

Kuvendi në kuadër të seancës së tij të 52 -të pa debat me 78 vota “për”, dy “kundër” dhe një “abstenim” dhe 24 vota “për” dhe një “abstenim” nga deputetët e bashkësive më të vogla etnikekëtë pasdite e solli Ligjin për ndryshim dhe plotësim të Kodit zgjedhor.

Koordinatori i LSDM -së Jovan Mitrevski më parë në shpjegimin e ligjit me procedurë përmbledhëse të paraqitur nga deputetët Jovan Mitreski, Nikola Micevski, Arber Ademi, Bastri Bajrami, Surija Rashidi, Borislav Krmov, tha se pas propozimit qëndrojnë të gjitha partitë nga shumica dhe opozita dhe bëhet fjalë Ka të bëjë me ndryshimet që dalin nga raporti i fundit i OSBE / ODIHR mbi zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2020.

Deputeti Pavle Trajanov nga DS theksoi se nevojitet një reformë e plotë e Kodit Zgjedhor dhe vuri në dukje se nuk ka kushte për konkurrencë të barabartë të partive.

Në kuadër të seancës së 50 -të, Kuvendi këtë pasdite njëzëri me 80 vota “për” miratoi Ligjin për Ndryshimet në Ligjin për Detyrimet, i cili u paraqit me procedurë përmbledhëse nga deputetët Jovan Mitreski, Snezhana Kaleska Vanceva, Fisnike Bekteshi Shaqiri, Bastri Bajrami, Miroslav Jovanovi.

Snezhana Kaleska Vanceva nga LSDM-ja në elaborim tha se është një ndryshim në Ligjin për Detyrimet i cili konfirmon parimin mbi të cilin bazohet ligji – drejtësia, ndalimi i shoqërimit monopol dhe barazia e të gjitha palëve.

Në replikë, Nikolla Micevski nga VMRO-DPMNE tha se ata i mbështesin plotësisht ndryshimet ligjore dhe shtoi se ato nuk do të jenë të vlefshme në mënyrë retroaktive.

Deputetët në kuadër të seancës së 50-të konfirmuan edhe sy zgjidhje ligjore në lexim të parë dhe tre interpretime autentike.