Manastiri krenohet me punën e Ministrisë së Kulturës

Sibela Alimovska nga shoqata “22 Nëntori” publikisht iu është falënderuar ministrit të kulturës Hysni Ismaili dhe kabinetit të tij, për miratimin e 4 projekteve për këtë shoqatë.

Në vijim po ua përcjellim reagimin e plotë: