Ndërpriten masat urgjente kundër ndotjes në Tetovë, Kumanovë dhe Kavadar

0
30

“Sipas të dhënave nga Sistemi Automatik i Monitorimit Shtetëror për cilësinë e ajrit të ambientit dhe parashikimi i motit i marrë nga Enti Hidrometeorologjik më 30.11.2020, koncentrimet mesatare ditore të PM10 janë nën pragun e përcaktuar të alarmit prej 175g /m3 në pikat e matjes në Tetovë, Kumanovë dhe Kavadar dhe kështu pushojnë së qeni të vlefshme rekomandimet dhe masat gjatë tejkalimit të pragut të alarmit.” – njoftojnë nga Ministria e Ekologjisë.