Amirit nga Tetova i duhet ndihma jonë

amiri

Amir Zulbehari 23 vjeçar nga Tetova pas një aksidenti ka dëmtuar këmbët.

Këmba e majtë, sipas njoftimit i është amputuar ditën e aksidentit ndërsa për këmbën e djathtë ka nevojë për një operacion në Turqi që kushton rreth 200 mijë euro.

Amirit do t’i nënshtrohet edhe një operacioni tjetër dhe do të ketë nevojë për një protezë.

Numri i telefonit të atit të Amirit është 070-748-728 ndërsa numri i xhirollogarisë 270-7000536865.39 në euro 270-7000536864.42.